Ogniwa fotowoltaiczne DSCC

Ogniwa fotowoltaiczne DSCC

DSSC (ang. Dye Sensitized Solar Cells) należą do grupy ogniw trzeciej generacji — bazują na odwracalnym procesie fotochemicznym, w którym absorberem jest barwnik. Przyroda od wieków stanowi dla człowieka źródło inspiracji. Jednym z najbardziej zadziwiających zjawisk jest fotosynteza, podczas której organizmy roślinne przekształcają energię promieniowania słonecznego w wysokoenergetyczne związki organiczne. Odkrycie mechanizmu tego zjawiska pobudziło wyobraźnię naukowców w kierunku wykorzystania energii słonecznej do produkcji efektywnej energii odnawialnej.

Ogniwa DSSC (ang. Dye Sensitized Solar Cells) reprezentują III generację ogniw fotowoltaicznych, opartych na związkach organicznych, w których nie ma typowego dla I i II generacji złącza p-n. Barwnikowe ogniwa słoneczne zawierają specjalne związki chemiczne, zdolne do wychwytywania kwantów promieniowania słonecznego i konwertowania ich na energię elektryczną. Konstrukcja ogniw DSSC oparta jest na budowie warstwowej, na którą składają się dwie transparentne płyty ze szkła TCO, umieszczone równolegle względem siebie i oddalone o ok. 40 µm.

Na jedną z płyt naniesiona jest nanokrystaliczna warstwa tlenku tytanu TiO2, pokrytego metaloorganicznym, światłoczułym barwnikiem (sensybilizator) układ ten pełni w ogniwie funkcję fotoanody. Na powierzchni drugiej płyty szkła TCO znajduje się zwykle nanoplatyna, stanowiąca warstwę katalityczną – układ ten stanowi w ogniwie katodę. Przestrzeń pomiędzy płytami wypełniona jest elektrolitem, zawierającym układ redoks I—/I3—.

Aktualnie trwają intensywne prace badawcze nad rozwojem technologii DSSC, mające na celu zwiększenie sprawności konwersji fotowoltaicznej w warunkach zewnętrznych. Obecnie w warunkach laboratoryjnych sprawność tych ogniw wynosi ok. 15%, czyli jest porównywalna z komercyjnie dostępnymi ogniwami II generacji, ale nieznacznie niższa niż sprawność ogniw I generacji. Jednak w porównaniu do ogniw krzemowych, ogniwa DSSC cechują się m.in. dużo wyższą estetyką oraz mniejszym spadkiem efektywności w niekorzystnych warunkach nasłonecznia. Do niewątpliwych ich zalet należy również wysoka transparentność, możliwość doboru barw i mały spadek mocy ze względu na niekorzystny kąt padania promieni, co znajduje zastosowanie w technologii BIPV (ang. Building Inegrated Photovoltaics), stanowiąc realizację idei budownictwa ekologicznego. Istnieje możliwość indywidualnego wzoru druku. Poniżej przedstawiono przykładowe parametry techniczne. ML System oferuje możliwość naprawy modułów DSSC/ NoFrost w przypadku rozszczelnienia ogniwa, a także przyjmuje zniszczone/ zużyte panele DSSC/ NoFrost.

Ogniwa DSSC, oprócz tego, że produkują energię elektryczną, posiadają niezwykle unikatowe walory o charakterze estetycznym. Stosowana technika nanoszenia warstw aktywnych umożliwia kreowanie różnorodnych wzorów – od prostych figur geometrycznych po skomplikowane motywy artystyczne. Prezentowane Państwu ogniwa dodatkowo mogą być wytwarzane w szerokiej gamie kolorów dzięki możliwości stosowania różnobarwnych komponentów, takich jak barwnik organiczny, elektrolit czy fryta szklana. Ponadto, zmieniając grubość warstw aktywnych, można wpływać na stopień ich transparentności.

Szczególne walory dekoracyjne ogniw DSSC pozwalają na ich integrację z nowoczesnym budownictwem, gdzie mogą być wykorzystane jako fasady, świetliki dachowe, ścianki, przegrody wewnętrzne oraz wiele innych elementów konstrukcyjnych.

Ostatnie komentarze w rankingu: (2)
Artur
super przydatna informacje :)
Michał
Ogniwa DSSC od firmy ML System mają bardzo wiele zalet. Oprócz niskiego kosztu produkcji, ogniwa posiadają : wysoki stosunek wydajności do ceny, zdolność do pracy przy szerokim kącie padania światła oraz przy niskim natężeniu promieniowania, duża żywotność, wytrzymałość mechaniczna oraz krótki czas zwrotu energii zużytej. Firma bardzo profesjonalna. Ogniwa DSSC wykonane zostały rzetelnie i solidnie (nie mam co do nich najmniejszych zastrzeżeń). Bardzo polecam
Opisz swoją opinię w komentarzu
Ocena końcowa:

Inne powiązane firmy

Transformator określić można jako pewnego rodza...
Kantówka okienna oraz drzwiowa produkowana ...
Kantówka jest drewnianym elementem konstruk...
Hoker występuje również pod nazwą stołka baro...
Kupując gniazda elektryczne zwracamy uwagę na wi...
Żarówki mogą różnic się między sobą wielom...